„Актуалноста на възгледите на Жан Батист Сей върху стоиността, производството, богатството и цената. С какво се е променила настоящата икономика и как оценявам тази промяна”

28 апр 2009
·
4
·
743
·
48

Представата на човечеството за стойността, производството, богатството и цената е много относително. Тя възниква в древността и с напредването на нуждите, технологийте и развитието на човечеството, тя преминава през различни етапи, съответно...
 

Жан Батист Сей

15 май 2009
·
4
·
478
·
82

Жан Батист Сей е типичен последовател на Адам Смит във Франция. Той има голяма заслуга като систематизатор и тълковател на икономическите идеи на Адам Смит...
 

Приносите в икономическия анализ на Ришар Кантийон

27 сеп 2009
·
7
·
884
·
29
·
44

Ришар Кантийон(Richard Cantillion),(1680-1734) е ирландец по произход. Част от живота си прекарва в Париж...
 

Маржиналистката теория за ценността: полезност, рядкост, равновесие


Развитието на обществото и материалния му живот налагат преосмисляне на икономическите теории. Икономическата система в началото на индустриалното общество и присъщите и вътрешни противоречия между труда и капитала оказват влияние върху икономическата ...
 

Казус по икономически теории


В центъра на икономическата наука стои стимулът. Учените вярват, че когато стимулът се променя, това означава, че и поведението на хората също се променя. Примерите за тези процеси в икономическата наука и мисъл са много и разнообразни...
 

Съдържание, методи и инструменти на икономическата наука


В най-общ аспект икономиката представлява наука, която е свързана с изучаването на производството, разпределението и потреблението на конкретен вид стоки и услуги, било то при отделни домакинства или фирми(микроикономиката) или на национално и световно...
 

Съдържание, методи и инструменти на икономическата наука (на примера на класическата английска школа и неоинституционалната парадигма)


Съдържание, методи и инструменти на икономическата наука (на примера на класическата английска школа и неоинституционалната парадигма)...
 

Бизнес план за инвестиции


“Суши” е млада фирма, но с капацитет, тенденции и идеи за развитие и успех в начертаната насока. Сигурността й е подкрепена от уникалния мениджърски екип, който създава синхрон и култура между персонала...
 

Икономика и политика. Корупцията в България


Корупцията в България - излизане и изразяване на глас: една разширяваща се сфера на влияние...
 

Икономическата теория на Джон Мейнард Кейнс. Основополагащи принципи


Теорията на Джон М. Кейнс представлява един опит да се установи разумна политическа икономия в един специфичен момент, а именно световната криза от 1929-1933 г. В основата на наречените от него „запаси и потоци”, съществено място заемат осъзнатите...
1 2 3 4 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Икономически теории с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

София
Нов български университет
Икономика
Икономически теории
за Студенти
Ограничаване на резултатите