Приносите в икономическия анализ на Ришар Кантийон

05 апр 2009
·
4
·
609
·
63
·
1

Ришар Кантийон /1680-1734/ е френски банкер и учен от ирландски произход, който работи и твори във Франция. Той влияе повече на френската икономическа мисъл, отколкото на английската, която го открива едва през 1881година...
 

Казус по икономически теории


Основните причини, които автори като кьосева извеждат в качеството им на предпоставки за възникването на немската историческа школа могат да се обобщят в следните насоки...
 

Икономическата теория на джон мейнард кейнс


Джон Мейнард Кейнс в своята „Обща теория на заетостта, лихвите и парите “ подчертава, че определението „обща“ е от изключително значение - първо, защото теорията на Кейнс има за цел да противопостави изводите си на аргументите на класическата теория...
 

Немската историческа школа


Възникването и утвърждаването на икономическата наука в Германия се извършва с редица особености. Те са обусловени от своеобразният преход от феодализма към капиталистическата стопанска система...
 

Икономическата теория на Джон Мейнард Кейнс: основополагащи принципи


Голямата депресия 1929-1933 г. показва невъзможността на свободния пазар да се саморегулира автоматично. Неокласиците се стремят да докажат, че пазарната система е несъвършенна, а несгодите от периодично повтарящите се депресии са нормално явление и ще...
 

Приложение на неокласическата теория на А.Пигу


Английският икономист Артур Сесил Пигу е роден на 18.08.1877г. Той е един от най-изявените представители на неокласическата школа и всепризнат последовател на Алфред Маршал....
 

Съдържание и приложение на неокласическата теория на благосъстоянието на Артър Пигу


Артър Сесил Пигу е английски икономист, представител на Кеймбриджската неокласическа школа и всепризнат продължител на идеите на Алфред Маршал. Работата му обхваща различни области на икономикса, като най-силно се интересува от икономиката на...
 

Казус по икономически теории


Казус по икономически теории за студенти. Препоръчва се за студенти от Нов български университет...
 

Икономическата теория на Джон Мейнард Кейнс: основополагащи принципи pro


Литературните източници свидетелстват, че Джон Хикс смята, че теорията на Джон Мейнард Кейнс е един опит да се изгради една задоволителна политическа икономия...
1 2 3 4 »

Качи казус и спечели
 

Сподели своите Казуси по Икономически теории с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент