Икономически теории - възгледите на Карл Маркс върху развитието на икономическата теория pro


Марксизмът възниква и се развива в средата и втората половина на 19в. Той е значимо явление, което отбелязва самостоятелна фаза в развитието на икономическата мисъл. Има две групи предпоставки за появата на марксизма...
 

Джон Mейнард Kейнс


Голямата икономическа криза (депресия) от 1929 до 1933 година слага своя отпечатък върху творчеството и възгледите на Джон М. Кейнс. Тя лишава от работа около 30-40 милиона души, обричайки ги на глад и мизерия....
 

Основни понятия в темите по основи на икономическите теории pro


Обществено стопанство - сложна и динамична система от взаимосвързани, взаимно обусловени и взаимнодействащи си стопански дейности и субекти...
 

Сравнителен анализ на партийните системи на България и Португалия pro


Партийните системи на съвременните демокрации съдържат многобройни разновидности от институции, практики и нрави. Разновидностите на отделните режими и форми на управление не се определят само от конституционните правила и норми, но и от историческите...
 

Влияние върху икономическата теория на идеите и възгледите на Фридрих Лист pro


Едно от основните правила за ''фалиране на по-неефективния'' от теорията на Фридрих Лист, предшественик и учител на историческа школа, важи както за отделни производители на отделни страни по време на историческата школа, така и днес за страните членк
 

Икономическата теория на Джон Мейнард Кейнс: основополагащи принципи pro


Литературните източници свидетелстват, че Джон Хикс смята, че теорията на Джон Мейнард Кейнс е един опит да се изгради една задоволителна политическа икономия...
 

Икономическата теория на Джон Мейнард Кейнс: основополагащи принципи pro


Едно от най-известните съчинения на Джон Мейнард Кейнс е „Обща теория за заетостта, лихвата и парите”. То е насочено към икономическата колегия...
 

Икономическата теория на Джон Мейнард Кейнс: основополагащи принципи pro


През 30те години на нашия век автоматично регулираното пазарно стопанство претърпява крах и под въздействието на ожесточената конкуренция между капиталистическите монополи настъпва криза в използвания стопански механизъм на капиталистическата икономика...
 

Казус по икономически теории pro


Съвременните изследвания в областта на историята на икономическия анализ сочат също, че значителна роля за осъществяването на Кейнсианската революция играят полският икономист Михал Калецки и група немски икономисти, наричани "немските кейнсианци"...
 

Съдържание и приложение на неокласическата теория на благосъстоянието на Артър Сесил Пигу pro


Те бележат нов, втори етап в разработването на маржиналните принципи на икономическия анализ и изиграват решаваща роля за формирането и утвърждаването на неокласическата теория...
1 2 3 4 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Икономически теории с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент