Икономически теории - възгледите на Карл Маркс върху развитието на икономическата теория pro


Марксизмът възниква и се развива в средата и втората половина на 19в. Той е значимо явление, което отбелязва самостоятелна фаза в развитието на икономическата мисъл. Има две групи предпоставки за появата на марксизма...
 

Икономически теории за регионалната икономическа интеграция pro


Регионалната икономическа интеграция в днешно време все по-умело успява да се наложи като форма и начин на благоприятно и успешно сътрудничество между отделни региони, вътре в самите региони, между отделни икономически зони, както в регионален...
 

Маржиналистската теория за ценността: полезност, рядкост, равновесие pro


През последната трета на 19в. Възниква маржинализма, върху фундамента на който се формира ново направление на икономическата теория – неокласическото. Това направление поставя в центъра на научния анализ поведението на индивида...
 

Ефектът от икономическото неравенство в съвременна България


След осъществения преход на 10 ноември 1989 г. на демокрация и пазарна икономика, се извърши коренна промяна на обществено-икономическия строй в страната...
 

Teми за държавен изпит по "Икономика на инфраструктурата" pro

03 окт 2015
·
419
·
84,183
·
1
·
149
·
50.00 лв.

Материални потоци. Във фирмата съществуват паричен поток, поток от хора, поток от информация и материален поток...
 

Карл Маркс и законите на капитализма pro


Карл Маркс е роден в градчето Трир, областта Рейн през 1818 г. Рано се запознава с ученията на социалистите утописти – Сен Симон и др. първоначално учи в родния си град, а по-късно записва университета в Бон, където следва право, литература, естетика...
 

Развити теми по Икономическа теория за гимназиите pro


Обществено стопанство – обект на теоретичния анализ, стопанството като система, ресурсите на стопанството, равнището на стопанството стопанските субекти, видове стопанство...
 

Несъвършена конкуренция – чист монопол pro

24 окт 2015
·
12
·
1,002
·
1
·
8.00 лв.

Същност и причина за появата на несъвършената конкуренция. Показател за изчезване на пазрната власт. Анализ на пазарната структура при чист монопол...
 

Парична теория и парична политика pro

01 ное 2015
·
21
·
4,217
·
1
·
10.00 лв.

Пари, парична маса и стойност на парите. Механизми за разпределение на националния продукт: бартерна икономика – размяна на стоки и услуги от едни икономически агенти срещу стоки и услуги, произведени от други икономически агенти...
 

Влияние на идеите и възгледите на Самюъл Хънтингтън върху развитието на икономическата теория pro


Самюъл Хънтингтън - политолог, социолог, историк, геостратег, професор и директор на Института за стратегически изследвания на Харвардския университет. През 1993 г. публикува своята статия "Сблъсък на цивилизациите?"...
1 2 3 4 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Икономически теории с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент